Nota prawna
Szansa na 5% oznacza, że Aviva Oszczędnościowy dąży do osiągania średniorocznej stopy zwrotu brutto na poziomie o pięć punktów procentowych przewyższającym główną stopę procentową Narodowego Banku Polskiego na przestrzeni kolejnych trzech lat. Aviva Investors Poland TFI SA nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Funduszu. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu „Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund”, wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego Funduszu lub stosowane techniki zarządzania tym portfelem. Informacje o Funduszu, ryzyku, tabela opłat manipulacyjnych oraz inne koszty i opłaty, znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów i prospekcie informacyjnym dostępnym u dystrybutorów, w siedzibie TFI i na stronie www.aviva.pl. Materiał reklamowy. Aviva Investors Poland TFI SA działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).

Szansa na 5%

Fundusz dąży do osiągnięcia średniorocznej stopy zwrotu brutto (przed odliczeniem opłat za zarządzanie) na poziomie o  5 punktów procentowych przewyższającym główną stopę procentową Narodowego Banku Polskiego na przestrzeni każdych kolejnych 3 lat.

Lokujemy do 100% aktywów
w zagraniczny fundusz o globalnym zasięgu

Ten fundusz to Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund (w skrócie AIMS TR) zarządzany przez specjalistów
z Grupy Aviva.


Masz szansę na atrakcyjny zysk niezależnie od sytuacji rynkowej

Zarządzający funduszem AIMS TR dobierają szereg strategii, które powinny ze sobą współgrać w dążeniu do realizacji celu niezależnie od koniunktury na rynku finansowym.

Nie stawiasz wszystkiego na jedną kartę

Zarządzający funduszem AIMS TR inwestują w różne strategie na całym świecie dążąc do przynoszenia stabilnej stopy zwrotu.
Rozpoczynasz oszczędzanie już
od 1000 zł

Tyle wynosi minimalna pierwsza wpłata do funduszu Aviva Oszczędnościowy. W dowolnym momencie możesz dopłacać do swojego konta od 100 zł (lub od 50 zł, jeżeli inwestujesz online).

Masz dostęp do swoich środków online

Możesz kontrolować stan swoich środków
z każdego miejsca na świecie o dowolnej porze. Wystarczy, że posiadasz konto
w Systemie Transakcyjno-Informacyjnym lub Aviva Investors 24. Jego utworzenie jest proste i bezpłatne.

0 zł opłaty manipulacyjnej

Wszystkie Twoje środki są zamieniane na jednostki uczestnictwa funduszu Aviva Oszczędnościowy i inwestowane. Natomiast całkowita wysokość opłat za zarządzanie funduszem wynosi 1,51% rocznie. Jest to suma opłat za zarządzanie funduszem zagranicznym Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund oraz funduszem Aviva Oszczędnościowy i jest w całości uwzględniona w cenie jednostki uczestnictwa.

Możesz wypłacić swoje środki
w dowolnym momencie

Rekomendujemy jednak, abyś utrzymywał środki w funduszu przez co najmniej 5 lat.
W krótszym czasie Twoje inwestycje mogą podlegać znacznym wahaniom rynkowym
i możesz nie zyskać tyle, ile oczekujesz,
a w przypadku wystąpienia silnie niekorzystnych dla funduszu AIMS TR warunków rynkowych możesz ponieść stratę. Wypłacając środki musisz pamiętać, że dochody z udziału w funduszu są opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych.

Jesteś zainteresowany?

Jak działa Fundusz Aviva Oszczędnościowy?

Fundusz Aviva Oszczędnościowy (Subfundusz Funduszu „Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”) lokuje do 100% aktywów w fundusz o globalnym zasięgu Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund zarządzany przez specjalistów z Grupy Aviva. Zobacz, jak pracują, aby Twoje pieniądze zarabiały.

Czy Fundusz Aviva Oszczędnościowy jest dla Ciebie?

Fundusz Aviva Oszczędnościowy jest dla Ciebie, jeżeli:

  • szukasz funduszu inwestycyjnego z możliwością uzyskania średniorocznej stopy zwrotu o 5% przewyższającej główną stopę procentową Narodowego Banku Polskiego na przestrzeni każdych kolejnych trzech lat
  • posiadasz co najmniej 1 000 zł na pierwszą wpłatę do funduszu
  • planujesz inwestycję na co najmniej 5 lat
  • jesteś gotów zaakceptować fakt, że cele funduszu nie są gwarantowane, a więc Twój kapitał jest obciążony ryzykiem
  • jesteś gotów zaakceptować fakt, że fundusz (pośrednio lub bezpośrednio) stosuje złożone instrumenty finansowe oraz związane z nimi ryzyko

Nota prawna
Niniejsze informacje o odpowiedniości funduszu Aviva Oszczędnościowy nie zastępują ani nie wykluczają obowiązków nałożonych na podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywania jednostek uczestnictwa przez obowiązujące przepisy prawa, dotyczące przeprowadzenia oceny adekwatności oferowanego produktu dla klienta lub jego odpowiedniości dla potrzeb i sytuacji klienta.

Kup online

Otwórz konto inwestycyjne online.
Bez zbędnych formalności
i papierowych dokumentów.

Kup online

Kup przez telefon

Zadzwoń na numer
22 563 22 235
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-20:00

Kup u agenta

Zostaw swój numer telefonu, a my skontaktujemy Cię z agentem.

Zostaw kontakt

Kup u dystrybutora

Znajdź placówkę najbliżej swojego domu.

Szukaj

Dokumenty

Centrum inwestora

Kalkulatory

Przydatne narzędzia internetowe, które wyręczą Cię w skomplikowanych wyliczeniach

Więcej

Prognozy inwestycyjne

Przewidywania ekspertów dotyczące atrakcyjności rynków i instrumentów finansowych

Więcej

Komentarze inwestycyjne

Komentarze analityków oraz zarządzających funduszami inwestycyjnymi Aviva Investors

Więcej

Inwestopedia

Wszystko co chciałbyś wiedzieć o inwestycjach i inwestowaniu

Więcej

Pobierz dokumenty

Biblioteka dokumentów, które możesz pobrać z naszego serwisu

Więcej

Investors' cafe

Praktyczne wskazówki i dobre rady dla początkujących i zaawansowanych inwestorów.

Więcej
zwiń / rozwiń