Fundusze inwestycyjne - Aviva Investors

Wycena z dnia - Stopy zwrotu według wycen z dnia -
Nazwa funduszu Wartość bieżąca Maks. cena zakupu 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
ładowanie danych...

* Uczestnikami Funduszu mogą być Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo oraz inne osoby prawne wchodzące w skład Grupy Aviva w Polsce, przez którą rozumie się jednostki powiązane z ww. spółkami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości oraz zarządzane przez nie fundusze emerytalne i inwestycyjne. Fundusz nie jest dostępny w ofercie dla osób fizycznych i innych podmiotów niż wyżej wskazane.