Otwarty fundusz emerytalny (OFE)

Informacja o wysokości okresowej stopy zwrotu funduszu ustalonej za dzień  

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Santander Aviva Archiwum cen
XLS
CSV
I. DZIENNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Stopa zwrotu
II. TYGODNIOWA OKRESOWA STOPA ZWROTU
Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Stopa zwrotu
III. MIESIĘCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Stopa zwrotu
IV. KWARTALNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Stopa zwrotu
V. PÓŁROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Stopa zwrotu
VI. ROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Stopa zwrotu
VII. TRZYLETNIA OKRESOWA STOPA ZWROTU
Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Stopa zwrotu
VIII. STOPA ZWROTU OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU
Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Stopa zwrotu