Bonus VIP

to długoterminowe ubezpieczenie inwestycyjne
dla osób, które mają kapitał i chcą
go skutecznie zainwestować.

Jednorazowa pierwsza składka i swoboda dokonywania dopłat

Pierwsza składka powinna wynieść min. 10 000 zł. Możesz zwiększać wartość swojej inwestycji zgodnie z bieżącymi potrzebami, wpłacając dowolne kwoty (od 1000 zł) w wybrane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Możliwość zarządzania środkami online

Otrzymujesz dostęp do internetowego serwisu MojaAviva, za pośrednictwem którego możesz dokonywać zmian funduszy oraz na bieżąco kontrolować wartość swojej inwestycji.


Opłaty alokacyjne (wstępne)

Wynoszą maksymalnie 2,5% wartości wpłaconej kwoty (nie więcej niż 1 000 zł), niezależnie od wybranych funduszy. Przy jednorazowej wpłacie min. 40 000 zł będziesz zwolniony z opłat alokacyjnych (wstępnych).

Ubezpieczenie na życie

Gdyby Ciebie zabrakło w pierwszym roku trwania ubezpieczenia, najbliżsi otrzymają wartość zgromadzonego na rachunku kapitału powiększoną o 100 zł, a od drugiego roku – 103% aktualnej wartości
kapitału.

Możliwość dowolnego przenoszenia środków pomiędzy funduszami

Do wyboru masz 11 funduszy o różnej strategii inwestycyjnej. Przenosząc zainwestowane środki, nie płacisz podatku od zysków kapitałowych.

Ubezpieczenie ryzyka śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (SNW)

W przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku Twoi najbliżsi otrzymają dodatkową kwotę.
Wysokość świadczenia z tytułu SNW zależy od wartości zgromadzonego kapitału i może wynieść nawet 150 000 zł.

Bezpłatna wypłata zgromadzonych środków

W każdym roku trwania programu możesz wypłacić bez dodatkowych opłat łącznie nie więcej niż 10% wartości rachunku. Po 4 latach istnieje możliwość bezpłatnej wypłaty całości środków.

Wypłata świadczenia bez procedur

Masz możliwość wskazania dowolnych osób uposażonych, którym chcesz przekazać środki. Wypłata sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego i śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Fundusze bezpieczne
Fundusze stabilnego wzrostu
Fundusze zrównoważone

Informacje szczegółowe

Potrzebujesz więcej informacji, aby podjąć decyzję? Poznaj szczegóły dotczące ubezpieczenia inwestycyjnego Bonus VIP i zacznij oszczędzać już dziś.

Czas trwania na czas nieokreślony
Rodzaje składek
  • jednorazowa - składka początkowa wynosi co najmniej 10.000 zł
  • dodatkowe - (można wpłacać w dowolnym momencie) - minimalna składka dodatkowa wynosi 1.000 zł
Opłata alokacyjna
(składka jednorazowa)
Składka jednorazowa (zł) Opłata alokacyjna
do 39.999,99 2,5%
40.000 zł i więcej 0% od całej kwoty
Opłata alokacyjna
(składka dodatkowa)
Składka dodatkowa (zł)  Składka dodatkowa (zł) i wartość rachunku Opłata alokacyjna
  do 39.999,99

 

 Jeśli wpłata dodatkowa + wartość rachunku < 40.000 2,5% od wpłaty dodatkowej 
 do 39.999,99 Jeśli wpłata dodatkowa + wartość rachunku >= 40.000  2,5% od różnicy 40.000 i wartości rachunku  
 40.000 zł i więcej nie dotyczy  0%
Liczba funduszy do wyboru 12 (możliwość wybrania więcej niż jednego funduszu)
Możliwość zmian funduszy
(dotyczy środków zgromadzonych na rachunku)
  • możliwość 15 darmowych zmian funduszy w każdym roku trwania umowy (opłata za każdą kolejną zmianę wynosi 20 zł)
  • bez potrącania podatku od dochodów kapitałowych
Możliwość dysponowania wpłaconym kapitałem
  • wypłata całości lub części kapitału – możliwa w każdej chwili (z uwzględnieniem opłat wskazanych poniżej)
  • wypłata do 10% wartości kapitału w danym roku ubezpieczeniowym – bez opłat
Opłata za całkowitą lub częściową wypłatę kapitału
(opłata dotyczy wypłat w roku ubezpieczenia przewyższających 10% wartości rachunku)
Rok trwania umowy Opłata od wartości wypłaconego kapitału
1 rok 5%
2 lata 3%
3 lata 3%
4 lata  1%
powyżej 4 lat  0%
Opłata od odstąpienia od umowy
(w terminie 60 dni od dnia otrzymania pierwszej informacji rocznej)
4% wartości rachunku
Świadczenie wypłacane w przypadku śmierci
  • w pierwszym roku ubezpieczenia wartość zgromadzonego kapitału na rachunku powiększona o 100 zł
  • od drugiego roku ubezpieczenia 103% aktualnej wartości zgromadzonego kapitału
  • suma ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn
Opłata za całkowitą lub częściową wypłatę kapitału
(opłata dotyczy wypłat w roku ubezpieczenia przewyższających 10% wartości rachunku)
Wartość zgromadzonego kapitału
(w zł)
 
Wartość dodatkowego świadczenia z tytułu SNW
(w zł)
5.000 - 49.999,99  10.000
50.000 - 99.999,99  50.000 
100.000 - 499.999,99  100.000
500.000 i więcej  150.000
zobacz informacje szczegółowe zwiń informacje

Prezentowana umowa jest ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) i ubezpieczeniem od ryzyk dodatkowych, których stroną jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Towarzystwo). Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, przybliżający w sposób ogólny charakter oraz zakres ww. ubezpieczeń i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres ww. ubezpieczeń regulują właściwe dla danej umowy ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tego dokumentu, w których znajdują się postanowienia dotyczące m.in. składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo informuje, że inwestycje w UFK są związane z ryzykiem inwestycyjnym – wartość jednostek funduszy może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a Towarzystwo nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników. W ramach ww. ubezpieczeń ubezpieczający może wybrać UFK o różnej charakterystyce i ryzyku inwestycyjnym. Informacje dotyczące poszczególnych funduszy, ryzyka inwestycyjnego oraz opłat związanych z UFK znajdują się w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz Tabeli opłat.

Wszystkie dokumenty dostępne są poniżej oraz na stronie www.aviva.pl/dokumenty-zycie. Ponadto wszelkie informacje w powyższym zakresie można uzyskać dzwoniącna infolinię (tel. +48 22 557 44 44) oraz u agentów ubezpieczeniowych Towarzystwa.

Jesteś zainteresowany?

Znajdź placówkę lub agenta

Wyszukaj agenta lub placówkę w swojej okolicy. Jesteśmy w całej Polsce.

Znajdź

Zostaw kontakt, umówimy
Cię z agentem

Zostaw kontakt do siebie, a my umówmy Cię z agentem w Twojej okolicy w wygodnym dla Ciebie terminie.

Zamów rozmowę

Masz pytanie? Zadzwoń!

22 563 22 235

czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach 9:00-20:00

Dokumenty

Centrum inwestora

Kalkulatory

Przydatne narzędzia internetowe, które wyręczą Cię w skomplikowanych wyliczeniach

Więcej

Prognozy inwestycyjne

Przewidywania ekspertów dotyczące atrakcyjności rynków i instrumentów finansowych

Więcej

Komentarze inwestycyjne

Komentarze analityków oraz zarządzających funduszami inwestycyjnymi Aviva Investors

Więcej

Inwestopedia

Wszystko co chciałbyś wiedzieć o inwestycjach i inwestowaniu

Więcej

Pobierz dokumenty

Biblioteka dokumentów, które możesz pobrać z naszego serwisu

Więcej

Investors' cafe

Praktyczne wskazówki i dobre rady dla początkujących i zaawansowanych inwestorów.

Więcej
zwiń / rozwiń