Fundusz Eurozrównoważony (zlikwidowany w dniu 3 listopada 2011 roku)

Celem Funduszu Eurozrównoważonego jest uzyskanie w długim terminie wysokiego poziomu dochodów z inwestycji głównie w instrumenty finansowe denominowane w euro.

Aktywa funduszu są lokowane w sposób bezpośredni lub pośredni (poprzez jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne) w akcjach denominowanych w walutach obcych oraz dłużnych papierach wartościowych. Udział akcji zagranicznych może stanowić od 30 do 60 proc. aktywów funduszu. Na zmienność wartości jednostki funduszu w istotny sposób mogą wpływać: stan koniunktury na giełdach europejskich oraz zmiany kursu złotego wobec euro.

Fundusz Eurozrównoważony przeznaczony jest dla osób oczekujących w długim terminie wzrostu oszczędności głównie z inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w euro. 

Kluczowe informacje
Typ funduszu eurozrównoważony
Data rozpoczęcia działalności styczeń 2004 r.
Data zakonczenia działalności 3 listopada 2011 r.
Początkowa wartość jednostki 10 zł
Wartość jednostki na dzień 31-09-2011 9,9853 zł
Podmiot zarządzający Aviva Investors Poland SA
 

Modelowa struktura aktywów

Pobierz dokumenty

Notowania historyczne Funduszu Eurozrównoważonegopdf, 51,52 kb
zwiń / rozwiń

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku
do piątku w godzinach 9:00-20:00.

22 557 44 44

Zostaw kontakt
oddzwonimy

Skontaktujemy się z Tobą bezpłatnie w wybranym przez Ciebie czasie.

Zamów rozmowę

Porozmawiaj
o inwestowaniu online

Wirtualny Oddział czynny od
poniedziałku do piątku g. 9:00-20:00.
dowiedz się więcej

Połącz

Znajdź agenta
lub placówkę

Wyszukaj agenta lub placówkę w swojej okolicy. Jesteśmy w całej Polsce.

Znajdź