Jak czytać rankingi funduszy inwestycyjnych?

Rankingi funduszy inwestycyjnych są drukowane w prasie i zamieszczane w witrynach internetowych. Z punktu widzenia potencjalnego inwestora, rankingi stanowią wskazówkę doboru funduszy, w których inwestycja finansowa będzie najbardziej opłacalna. Co jest ważne podczas analizowania rankingów funduszy inwestycyjnych?

Logiczny podział funduszy inwestycyjnych
Dla klienta funduszu istotne jest, czy w rankingu zastosowany został jasny i wyraźny podział na poszczególne kategorie funduszy: akcyjne, zrównoważone, obligacji, rynku pieniężnego. Wyraźne rozgraniczenie poszczególnych kategorii wiąże się z odmiennym dla każdej z nich poziomem ryzyka inwestycyjnego i możliwością zysku. Jeśli porównane zostaną ze sobą fundusze z różnych kategorii, zaburzy to odbiór ich cech obiektywnych. Akcyjny fundusz inwestycyjny wypadnie nadzwyczaj atrakcyjnie pod względem zysku w porównaniu z funduszem stabilnego wzrostu, jednak zestawienie to będzie obciążone błędem dotyczącym ryzyka, odmiennego ze względu na charakter każdego z nich.

Przedział czasowy zestawienia
Ważne jest, żeby zestawienie dotyczyło możliwie długiego czasu, pozwalając na porównanie wyników nie tylko ostatniego półrocza, ale 3-4 lat i dłużej. Pogląd na opłacalność przystąpienia do funduszu inwestycyjnego daje również możliwość porównania wyników funduszu od początku jego działalności. Wyniki krótkoterminowe nie zawsze są wiarygodne przede wszystkim dlatego, że zachowania rynków i poszczególnych inwestycji w krótkim terminie są bardzo zmienne, a wynik funduszy ma w sobie istotny element szczęścia, co w mniejszym stopniu odzwierciedla umiejętności zarządzających funduszem, jakość procesu inwestycyjnego czy skuteczność strategii inwestycyjnej – te czynniki decydują o wynikach w dłuższym horyzoncie czasowym.

Stopa zwrotu i opłaty
Znajomość stopy zwrotu to zyskanie wiedzy o tym, w jaki sposób przedstawiają się zyski funduszu. Stopa zwrotu badana jest poprzez określenie stosunku zysków i strat z inwestycji do kapitału zainwestowanego w fundusz. Każdy z inwestorów może wyliczyć samodzielnie stopę zwrotu ze swojej inwestycji, dzieląc przez początkową wartość zainwestowanych środków różnicę między obecną wartością portfela inwestycyjnego (funduszu) i początkową inwestycją, a następnie mnożąc wynik przez 100%. Wskaźnikiem efektywności funduszu jest zmiana wartości jednostki uczestnictwa, jednak taki sposób wyliczenia nie uwzględnia opłat i prowizji.

Względna stopa zwrotu
Przedstawienie względnej stopy zwrotu daje obraz tego, o ile zmieniła się wartość inwestycji danego funduszu na tle indeksów rynkowych w danym okresie, czyli czy dany fundusz uzyskał lepszy, czy gorszy wynik niż teoretyczny „średni” inwestor na danym rynku.

Procentowa miesięczna stopa zwrotu
Poznając procentową miesięczną stopę zwrotu dowiadujemy się, ile wynoszą stopy zwrotu z inwestycji w fundusz w poszczególnych miesiącach.

Krocząca stopa zwrotu
Wykresy przedstawiające kroczącą stopę zwrotu pokazują, w jaki sposób zmienia się wartość funduszu w dłuższych okresach czasu: rocznych, trzyletnich, pięcioletnich i dziesięcioletnich. Dzięki temu istnieje możliwość sprawdzenia, jak przedstawiały się wyniki inwestycji w układzie innym niż styczeń-grudzień.

Rating
Fundusze pojawiające się w określonych kategoriach (fundusze akcyjne, obligacyjne, dłużne) oceniane są w ramach danej kategorii przy uwzględnieniu wysokości a przede wszystkim stabilności wyników zysków inwestycyjnych – im wyższa ocena, tym fundusz jest stabilniejszy. Oceniając wynik funduszu na potrzeby rankingu, wyliczenia prowadzi się zazwyczaj w ujęciu rocznym i kilkuletnim.  Następnie wyniki przelicza się na liczbę punktów. We wskaźniku „rating” zakres punktowy przeważnie wynosi 1-5.

Odchylenie standardowe
Wskaźnik odchylenia standardowego pozwala dowiedzieć się więcej na temat ryzyka danego funduszu, przedstawiając stopień rozproszenia stóp zwrotu wokół średniej w danym okresie. Znajomość odchylenia standardowego pozwala stwierdzić, jak duże są wahania cen jednostki funduszu.

Ryzyko
Wskaźnik ryzyka pozwala na ocenę zmienności funduszu inwestycyjnego na podstawie zmian wartości jednostki funduszu.
Do wskaźników ryzyka zalicza się m. in wskaźnik Sharpe’a (relacja między osiągniętą stopą zwrotu i zmiennością miesięcznych stóp zwrotu). Miarą ryzyka jest również wskaźnik Beta, porównujący zmienność stopy zwrotu funduszu do stopy odniesienia dla danego rynku, mierzonej zmiennością odpowiedniego indeksu. Wskaźnik Beta powyżej 1,0 mówi nam, że fundusz jest bardziej zmienny (ryzykowny) niż dany rynek, ale potencjalnie bardziej zyskowny. Wskaźnik poniżej 1,0 pozwala na odwrotną interpretację.
Internetowe rankingi funduszy pozwalają na automatyczne porównywanie stopy zwrotu wybranych funduszy, obliczają też odchylenie standardowe i wybrane wskaźniki we wskazanym okresie. Rankingi funduszy inwestycyjnych dostępne w Internecie posiadają różny stopień przejrzystości. W przejrzyście skonstruowanym rankingu istnieje możliwość sortowania wyników w przedziałach czasowych i według wybranych kryteriów. Dla wygody użytkowników dobrze jest, jeśli możliwa jest zmiana trybu wyświetlania z graficznego na tryb wartości liczbowych.
Długoterminowe podejście do funduszy inwestycyjnych pozwala na lokowanie kapitału w inwestycjach bardziej ryzykownych, takich jak fundusze akcyjne, ale przynoszących w rezultacie większe zyski. Dla rozłożonego w czasie inwestowania, korzystanie z rankingów funduszy stanowi czynność nie tylko przydatną, ale konieczną – porównywanie wyników z wielu okresów pozwala ocenić zarówno wyniki inwestycyjne, jak i ryzyko inwestycyjne, co powinno pomóc w wyborze najlepszych inwestycji.
Wyniki krótkoterminowe nie zawsze są wiarygodne przede wszystkim dlatego, że zachowania rynków i poszczególnych inwestycji w krótkim terminie są bardzo zmienne, a wynik funduszy ma w sobie istotny element szczęścia, co w mniejszym stopniu odzwierciedla umiejętności zarządzających funduszem, jakość procesu inwestycyjnego czy skuteczność strategii inwestycyjnej…
Nota prawna >

Pozostałe artykuły

Uczyń dziecko bogatym!

Sposób na zapewnienie swoim dzieciom i wnukom zabezpieczenia na przyszłość.

Wirtualne inwestycje – nowy trend?

Inwestycje wkraczają w wymiar wirtualny

Nie boisz się ryzyka?

Oto produkty dla Ciebie!

Bank czy fundusz?

Gdzie możesz liczyć na większy zysk?

Podczas wzrostów i spadków

Jak inwestować w akcje?

Zalety oszczędzania długoterminowego

Marzysz o kupnie samochodu, mieszkania lub domu?

W co zainwestować tysiąc i milion?

W pierwszej kolejności określ swój profil inwestycyjny

Ryzyka i tak nie unikniesz

Ale pojęcie ryzyka jest względne i pojmowane bardzo indywidualnie

Żyjesz chwilą? A może spróbujesz oszczędzać?

"Jakoś to będzie" i inne pułapki domowej ekonomii

Błędy w inwestowaniu na emeryturę

Niecierpliwość i emocje? Lepiej nie tutaj

Dolce vita emeryta

Oszczędzanie, czy strategie inwestycyjne?

Jak określić własne strategie inwestycyjne?

Wybór strategii inwestycyjnych - jak go dokonać?

Inwestycje przyszłego emeryta

Jak chciałbyś, żeby wyglądało Twoje życie na emeryturze?

Inwestycje lepsze niż lokata?

Poznaj możliwości inwestycyjne programu Bonus VIP

Kobieta na zakupach

Nie musisz rezygnować z comiesięcznej przyjemności robienia zakupów...

Fundusz inwestycyjny od kuchni

Jak to wygląda na co dzień?

Fundusze inwestycyjne

Zarabiaj, gdy inni tracą!

Jak czytać rankingi funduszy inwestycyjnych?

Co jest ważne podczas analizowania rankingów funduszy inwestycyjnych?

Zysk i spadek bez podatku? Ależ tak!

Skorzystaj z możliwości podatkowych jakie daje Multibonus i Bonus VIP

zwiń / rozwiń

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku
do piątku w godzinach 9:00-20:00.

22 563 22 35

Zostaw kontakt
oddzwonimy

Skontaktujemy się z Tobą bezpłatnie w wybranym przez Ciebie czasie.

Zamów rozmowę

Porozmawiaj
o inwestowaniu online

Wirtualny Oddział czynny od
poniedziałku do piątku g. 9:00-20:00.
dowiedz się więcej

Połącz

Znajdź agenta
lub placówkę

Wyszukaj agenta lub placówkę w swojej okolicy. Jesteśmy w całej Polsce.

Znajdź