Pierwszy Krok

to długoterminowy plan
systematycznego oszczędzania,
który może pomóc Twojemu dziecku
rozpocząć dorosłe życie.

Wypłaty już od 50 zł miesięcznie

To, jaką kwotę będziesz odkładać zależy od Ciebie. Pamiętaj, że dzięki systematycznym wpłatom w dłuższym okresie masz szansę zgromadzić dla swojego dziecka znaczną sumę pieniędzy.

Brak opłat manipulacyjnych

Uczestnicząc w programie nie płacisz opłat manipulacyjnych. Już od 2. miesiąca wszystkie wpłacone przez Ciebie składki są w całości inwestowane.

Dowolność wpłacania składek

Sam decydujesz, z jaką częstotliwością będziesz dokonywać wpłat - ważne, abyś na koniec każdego roku trwania programu zgromadził na koncie 12-krotność zadeklarowanej miesięcznej wpłaty.

Możliwość zwiększania wartości inwestycji

W każdej chwili możesz zwiększyć wartość zadeklarowanej składki, a tym samym zwiększać wartość inwestycji Twojego dziecka.

Swoboda w długości oszczędzania

To, jak długo chcesz oszczędzać w programie, zależy tylko od Ciebie, wieku Twojego dziecka i momentu, w którym chcesz, żeby zrealizowały się jego marzenia. Minimalny czas oszczędzania to 3 lata.

Dostęp do konta przez Internet i telefon

Dzięki dostępowi do konta przez Internet i telefon w każdej chwili możesz kontrolować wartość inwestycji oraz łatwo i wygodnie zmieniać strategię inwestycyjną.


Szeroka gama subfunduszy do wyboru

Oszczędności swojego dziecka możesz ulokować w 16. subfunduszach o różnym poziomie ryzyka inwestycyjnego.


Właścicielem pieniędzy jest Twoje dziecko

Pamiętaj, że właścicielem konta od początku jest Twoje dziecko i po osiągnięciu pełnoletności może samo zadecydować, na co przeznaczy zgromadzony kapitał.

Prezent, którego wartość może rosnąć razem z dzieckiem

Dzięki systematycznemu oszczędzaniu zapewnisz swojemu dziecku lepszą przyszłość bez większych wyrzeczeń. Im wcześniej rozpoczniesz oszczędzanie, tym większe masz szanse na zgromadzenie satysfakconującej Cię sumy.

Wykres przedstawia ile pieniędzy jesteś w stanie zgromadzić, odkładając miesięcznie 100 zł, przy założeniu zysku 5% rocznie. Dochód z inwestycji może się różnić od wskazanego na wykresie – może być niższy lub wyższy. Prezentowane dane nie mogą być traktowane jako zobowiązanie Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych do osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Dodatkowe informacje znajdują się w nocie prawnej poniżej.

Informacje szczegółowe

Potrzebujesz więcej informacji, aby podjąć decyzję? Poznaj szczegóły dotyczące Programu Pierwszy Krok i zacznij oszczędzać już dziś.

Czas trwania ubezpieczenia dowolny, minimum 3 lata
Rodzaj wpłaty i jej minimalna wartość regularna (deklarowana wpłata miesięczna nie może być mniejsza niż 50 zł)
Częstotliwość dokonywanych wpłat dowolna – systematyczność wpłat rozliczana jest w okresach rocznych trwania programu (np.: przy zadeklarowanej wpłacie 100 zł miesięcznie, rocznie na konto uczestnika powinna wpłynąć kwota 1.200 zł; nie ma znaczenia, czy wpłaty będą realizowane regularnie po 100 zł czy jednorazowo w kwocie 1.200 zł)
Opłata administracyjna
 • pobierana tylko od pierwszej wpłaty do programu
 • dla deklarowanych wpłat miesięcznych opłata administracyjna wynosi odpowiednio: 50 zł – 50 zł;
 • 100 zł – 100 zł; 200 zł – 168 zł; 300 zł – 216 zł; 400 zł – 240 zł;
 • 500 zł – 270 zł; 600 zł – 306 zł; 700 zł – 315 zł; 800 zł – 336 zł;
 • 900 zł – 345 zł; 1.000 zł – 360 zł;
 • powyżej 1.000 zł – 2% wartości wpłat zadeklarowanych w ciągu roku trwania programu
Liczba funduszy do wyboru 16 (w ramach funduszu parasolowego)
Możliwość zmian funduszy
 • w każdym roku trwania programu można dokonać bezpłatnie maksymalnie 3 zmian subfunduszy dla nowych wpłat i 3 zmian wszystkich zgromadzonych w programie oszczędności
 • bez potrącania podatku od dochodów kapitałowych w ramach funduszu parasolowego
Przedłużenie programu
 • możliwe w terminie 1 miesiąca po zakończeniu okresu trwania dotychczasowego programu
 • zniżka w opłacie administracyjnej za przedłużenie programu na dotychczasowych zasadach wynosi:
  dla umów 3-4 letnich – 50% 5-9 letnich – 70% 10-letnich i dłuższych – 100%
Wypłata środków z programu przed zadeklarowanym terminem  
 • wypłata częściowa lub całkowita środków oznacza rezygnację z programu
 • przy częściowej wypłacie pozostałe w programie środki są przenoszone na konta zwykłe w funduszach i dalej pomnażane (na zasadach ogólnych)
Opłata za rezygnację z programu przed zadeklarowanym terminem
 • opłata likwidacyjna odpowiada wysokości opłat manipulacyjnych, z których klient został zwolniony w związku z uczestnictwem w programie
 • opłata może wynieść od 0 do 4,5% wartości zgromadzonych środków i zależy od wybranego subfunduszu oraz wartości zgromadzonych w programie środków
Dziedziczenie środków zgromadzonych w programie
 • środki zgromadzone w programie są dziedziczone na zasadach ogólnych do wysokości 20-krotności średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
 • wypłata środków z programu na rzecz osoby uposażonej nie jest objęta postępowaniem spadkowym
zobacz informacje szczegółowe zwiń informacje
Program Inwestycyjny Pierwszy Krok jest oferowany przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych u Agentów Aviva Sp. z o.o., dystrybutorów, w siedzibie Aviva Investors Poland TFI SA oraz na stronie internetowej www.aviva.pl/inwestycje.

Jesteś zainteresowany?

Umów się z naszym
Przedstawicielem

Zostaw kontakt do siebie, a my umówimy Cię z naszym Przedstawicielem w Twojej okolicy w wygodnym dla Ciebie terminie.

Zamów rozmowę

Znajdź placówkę

Skorzystaj z prostej wyszukiwarki i znajdź placówkę najbliżej swojego domu.

Szukaj

Masz pytanie? Zadzwoń!

od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-20:00

22 557 44 44

Dokumenty

Centrum inwestora

Kalkulatory

Przydatne narzędzia internetowe, które wyręczą Cię w skomplikowanych wyliczeniach

Więcej

Prognozy inwestycyjne

Przewidywania ekspertów dotyczące atrakcyjności rynków i instrumentów finansowych

Więcej

Komentarze inwestycyjne

Komentarze analityków oraz zarządzających funduszami inwestycyjnymi Aviva Investors

Więcej

Inwestopedia

Wszystko co chciałbyś wiedzieć o inwestycjach i inwestowaniu

Więcej

Pobierz dokumenty

Biblioteka dokumentów, które możesz pobrać z naszego serwisu

Więcej

Investors' cafe

Praktyczne wskazówki i dobre rady dla początkujących i zaawansowanych inwestorów.

Więcej
zwiń / rozwiń