Zabezpiecz przyszłość swoich dzieci wykorzystując środki z programu 500+

Już teraz zadbaj o finansową przyszłość Twoich dzieci i zabezpiecz zdrowie rodziny. Wybierz produkt dopasowany do Waszych potrzeb i miej pewność, że Twoje dzieci otrzymają kapitał, który pomoże im bezpiecznie wejść w dorosłość. Przeznaczysz na niego jedynie część pieniędzy otrzymanych w ramach programu Rodzina 500+.

Dowiedz się więcej bezpłatnie oddzwonimy

Wybierz i zyskaj

juniorGO ubezpieczenie, które pozwoli Ci zadbać
o przyszłość Twojego dziecka

To elastyczne ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne, które umożliwia gromadzenie pieniędzy z myślą o łatwiejszym starcie
w dorosłość Twojej pociechy. Dodatkowo w razie problemów ze zdrowiem Twoim bądź Twojego dziecka otrzymacie wsparcie finansowe.

 • gromadzisz środki na przyszłość swojego dziecka (sam określasz kwotę, jaką planujesz uzbierać)
 • gdy poważnie zachorujesz, otrzymasz nawet do 200 tys. zł, które możesz przeznaczyć na leczenie (umowa dodatkowa)
 • wypłacimy świadczenie w razie leczenia w szpitalu, poważnej choroby lub nieszczęśliwego wypadku Twojego dziecka (umowa dodatkowa)
 • masz pewne zabezpieczenie startu Twojego dziecka
  w dorosłość
  , gdyby Ciebie zabrakło

Dowiedz się więcej

Program Pierwszy Krok długoterminowy plan systematycznego oszczędzania

Oszczędzając dla swoich dzieci, pomożesz im w bezpiecznym rozpoczęciu samodzielnej drogi przez życie.

 • oszczędzaj już od 50 zł miesięcznie
 • sam decydujesz o częstotliwości wpłat – ważne, abyś na koniec każdego roku trwania Programu zgromadził na koncie każdego z dzieci 12-krotność zadeklarowanej miesięcznej wpłaty
 • masz do wyboru szeroką gamę funduszy, w których ulokujesz oszczędności
 • oszczędzając w ramach Programu ponosisz minimalne koszty – już od 2. miesiąca wszystkie wpłacone przez Ciebie składki są w całości inwestowane

Dowiedz się więcej

Umowa ubezpieczenia juniorGO, którą Ci prezentujemy jest ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Ubezpieczycielem jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Towarzystwo). Zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o dodatkowe umowy ubezpieczenia, takie jak np. niezdolność do pracy czy poważne zachorowanie. Zwróć proszę uwagę, że niniejszy materiał ma wyłącznie charakter marketingowy, przybliżający tylko w ogólny sposób charakter oraz zakres ww. ubezpieczenia, a informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres ww. ubezpieczenia oraz dodatkowych umów ubezpieczenia (jeżeli takie będziesz również chciał zawrzeć) regulują ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tego dokumentu (np. Wykaz Opłat czy Regulamin UFK), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych. Chcielibyśmy również zwrócić Twoją uwagę na fakt, że inwestycje w UFK są związane z ryzykiem inwestycyjnym – wartość jednostek funduszy może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a Towarzystwo nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników. W ramach ww. ubezpieczenia możesz wybrać UFK o różnej charakterystyce i ryzyku inwestycyjnym. Informacje dotyczące poszczególnych funduszy, ryzyka inwestycyjnego oraz opłat związanych z UFK znajdziesz w Regulaminie UFK oraz w Wykazie Opłat. Wszystkie dokumenty związane z ww. ubezpieczeniem są dostępne na www.aviva.pl/owu. Ponadto wszelkie informacje w powyższym zakresie możesz uzyskać, dzwoniąc na infolinię (tel. 22 557 44 44) oraz u naszych agentów ubezpieczeniowych.

Program Inwestycyjny Pierwszy Krok jest oferowany przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych u Agentów Aviva Sp. z o.o., dystrybutorów, w siedzibie Aviva Investors Poland TFI SA oraz na stronie internetowej www.aviva.pl/inwestycje.

Jesteś zainteresowany?

Znajdź placówkę lub agenta

Wyszukaj agenta lub placówkę w swojej okolicy. Jesteśmy w całej Polsce.

Szukaj

Zostaw kontakt, umówimy Cię z agentem

 Zostaw kontakt do siebie, a my umówmy Cię z agentem w Twojej okolicy w wygodnym dla Ciebie terminie.

Zamów rozmowę

Masz pytanie? Zadzwoń!

infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00

+48 22 557 44 44

Nagrody i wyróżnienia

Najlepsze towarzystwo ubezpieczeń na życie 2014

Najlepsze towarzystwo ubezpieczeń na życie 2014

Firma społecznie odpowiedzialna

Firma społecznie odpowiedzialna

Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2015

Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2015

zwiń / rozwiń